Giới thiệu TechnoNET Hamamatsu

TechnoNET Hamamatsu là một trang web có tích lũy thông tin về công nghệ, sản phẩm, và các công ty trong ngành công nghiệp sản xuất ở khu vực Hamamatsu.

Bạn có thể tìm kiếm công nghệ bạn cần. Chúng tôi nhận được thông tin chi tiết về yêu cầu của công ty bạn và giới thiệu cho bạn về các công nghệ, công ty và nhóm kinh doanh.

Bạn có thể tham khảo ý kiến ​​với chúng tôi nếu bạn có vấn đề, muốn làm nguyên mẫu hoặc sản xuất đại chúng, hoặc đang tìm kiếm một công nghệ cụ thể.

Điều làm cho trang web này khác với các trang tìm kiếm hiện có

** Không ở định dạng chỉ cung cấp một loạt kết quả tìm kiếm **

Có tính năng động cơ sử dụng các kỹ thuật khai thác web, kỹ thuật khai thác dữ liệu, công nghệ học máy, và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tự động thu thập thông tin về các doanh nghiệp đã đăng ký và phân tích thông tin từ khóa của các công ty.
Sau khi phân tích thông tin từ khóa, tự động nhóm và cho thấy doanh nghiệp.

Trang web này sử dụng những công nghệ tiên tiến này để kích thích nền kinh tế khu vực.

Bạn có thể dễ dàng thực hiện yêu cầu của bạn cho TechnoNET Hamamatsu về sản xuất các sản phẩm bao gồm các sản phẩm liên quan đến đèn LED và siêu âm, và các mô-đun cảm biến trong lĩnh vực quang điện tử. Khu vực Hamamatsu đã phát triển cùng với tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Nhật Bản. Các công nghệ trong khu vực Hamamatsu được trồng trong những năm qua là tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới về tính sáng tạo và chất lượng. Chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của một ngành công nghiệp mới với các mô-đun tinh vi và công nghệ chế tạo được tích lũy tại Hamamatsu.