Liện hệ với chúng tôi

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, chẳng hạn như bạn đang tìm kiếm công nghệ và thiết bị theo hình thức đầu vào sau. Chúng tôi đang tìm kiếm công nghệ và các công ty liên quan đến nội dung yêu cầu.

[Nội dung tư vấn] Vui lòng nhập một tham khảo ý kiến trong văn bản trong cột của. (Ví dụ: … Tìm kiếm một băng rộng cảm biến hình ảnh CMOS với độ nhạy cao, hoặc, tôi muốn thực hiện một mô hình của cao su silicon từ dữ liệu CAD, chẳng hạn như là đầu vào từ khóa (s) không quan trọng mà thôi.

Từ khóa LĨNH VỰC mà bạn muốn tham khảo ý kiến] Vui lòng nhập nó nếu có một mục tương ứng với.

(Nhiều đầu vào cho phép: [KEYWORD1, KEYWORD2, ….]

[Tư vấn] Vui lòng click vào nút.